Ang pagdating ng kanluranin sa asya

Ito ay kasapi ng mga Nagkakaisang Bansa, G8, at ng APEC.

Ang isang kulturang Paleolitiko noong mga 30,000 BCE ang bumubuo ng unang alam na pagtira ng tao sa kapuluang Hapones.

Ilang araw na ang nakalipas, muling tumawid ng Pasipiko ang kinatawan ng sinasabing pinakamakapangyarihan na bayan sa daigdig upang ihatid ang babala ng Amerika sa mga malayang bayan ng Asya, na ang demokrasya at kalayaan na pinangangalagaan ng mga bayang ito ay nanganganib na wasakin ng isang bagong pwersa na kalapit lamang ng ating mga bakuran -Mula sa panukalang muling ibukas ang Pilipinas sa pamamalagi ng mga sundalong Amerikano at mga balak na baguhin ang ilang bahagi ng Konstitusyon upang palawakin ang saklaw ng pagmamay-ari ng mga banyaga sa Pilipinas, nagbigay na ng isang yapsaw na sagot ang pamahalaang Aquino sa kanyang mga among Amerikano.

At sa pagdating ni Presidente Obama sa Pilipinas, ang dugo ng milyon-milyong Pilipino ang siyang ipanglalagda para sa pagpapatibay ng sagot na ito.

Ang buhay ng lahat ng Pilipino ay muling sinusugal ng ating mga pinuno sa isang pacto de sangre, na siguradong ipagkakanulo ng Amerika pag nasipsip na nito ang lahat ng yaman at buhay ng mamamayan.

Sa kasamaang palad, muling nauulit ang kasaysayan: Ang mismong pamamalagi ng mga sundalong Amerikano ang magpapasabog ng labanan sa rehiyon.

Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo.

Ang lahat ng nasa itaass ay kasapi ng ASEAN, maliban na lamang sa Silangang Timor (na kilala rin bilang Timor Leste), na isang kandidatong estado para sa ASEAN.

Sapagkat sa mata ng mga Amerikano, isang potensyal na merkado ang parang ng digma, gagamitin nila ang pagkakataon para ibenta ang kanilang mga armas – ang pinakamalaking industriya ng Amerika – sa mga Pilipinong magtatanggol sa kanila.

Pag nawasak na ang mga lungsod at mga lalawigan, gaya ng pinsala sa Laban ng Maynila (1945), ay agad na magaalok ang Amerika ng mga pautang at mga polisiyang pang-ekonomiya upang pagkakitaan ang pagkasira ng Bayan at lalong itulak ang mga Pilipino na sumandal sa Amerika.

Leave a Reply